ON LIFE. A Narrative Concert: It’s all about aesthetics

By Anvi Hoàng 

Resounding drumming. ON LIFE begins with the drum. 

Buổi hòa nhạc ON LIFE/CUỘC ĐỜI: Những tiếng trống

By Anvi Hoàng 

Những tiếng trống. ON LIFE/CUỘC ĐỜI bắt đầu bằng những tiếng trống.

ON LIFE : For The Memory : Musco hall

by Anvi Hoàng (Photos © Musco Center for the Arts)

ON LIFE/CUỘC ĐỜI : Cho một ký ức tương lai : Nhà hát Musco

Tác giả: Anvi Hoàng 

Bạn đã sẵn sàng để thưởng thức đẳng cấp quốc tế, sự sang trọng và ấm cúng? Xin mời đến nhà hát tại Trung Tâm Nghệ Thuật Musco.

The Colors and Sounds of Tết

by P.Q. Phan 

Âm thanh mùa Tết

Tác giả: P.Q. Phan 

Sức mạnh của âm nhạc

Tác giả: Anvi Hoàng